• Restauracje

  • Menu

  • Kontakt

Burger King logo
Zamów

Skontaktuj się z nami

REX CONCEPTS BK POLAND S.A.

ul. Racławicka 2-4
53-146 Wrocław

wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000539234
NIP: 1070031710