• Restauracje

  • Menu

  • Kontakt

Burger King logo
Zamów

I. CEL

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, w tym udzielaniem odpowiedzi na Twoje zapytania, skargi i sugestie, w tym kierowanych do Ciebie informacji marketingowych. W Polityce znajdziesz również informacje o swoich prawach wynikających z przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o tym, jak możesz z nich skorzystać.

II. DEFINICJE

Administrator i/lub My – REX CONCEPTS BK POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539234, NIP 1070031710, REGON 360737061,, która jest operatorem na terenie Polski następujących marek: Burger King

Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie jednego lub kilku szczególnych czynników określających jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii.

Inspektor ochrony danych (IOD) – to wyznaczona przez nas osoba dysponującą fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych w celu wspomagania wewnętrznego przestrzegania przepisów RODO oraz wsparcia Ciebie w realizacji Twoich praw wynikających z RODO. Polityka - niniejsza Polityka Prywatności.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.burgerking.pl.

Użytkownik i/lub Ty - osoba fizyczna, odwiedzająca dany Serwisu lub korzystająca z jednej lub więcej usług (w tym Aplikacji Mobilnych) lub funkcjonalności opisanych w Polityce, której dane osobowe przetwarzamy w co najmniej jednym celu wskazanym w Polityce.

III. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu/aplikacji mobilnej zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w tych kanałach. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania gromadzonych danych osobowych zostały opisane poniżej.

A. Korzystanie z Serwisu

Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

a) Dane techniczne - możemy gromadzić informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak adres IP urządzenia i system operacyjny. Dodatkowo, w przypadku urządzeń mobilnych, typ urządzenia oraz unikalny identyfikator reklamowy urządzenia mobilnego. Gromadzone są również pewne informacje techniczne dotyczące używanej przez użytkownika przeglądarki.

b) Dane o użytkowaniu - są to dane o Twojej aktywności przeglądania Serwisu, np. informacje o stronach, które odwiedzasz i kiedy, jakie elementy zostały kliknięte na stronie, ile czasu spędziłeś na stronie, elementy dodane przez Ciebie do koszyka itp.;

c) Dane o lokalizacji - Poniższe dotyczy sytuacji, w których Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych o lokalizacji. Są to dokładne informacje związane z geografią Użytkownika, uzyskane na podstawie adresu IP urządzenia i/lub funkcji lokalizacyjnych urządzenia Użytkownika, a także ręcznie wprowadzonych danych adresowych Użytkownika. W ten sposób zostaną ujawnione dokładne współrzędne geograficzne użytkownika. Pomaga nam to w wyświetlaniu reklam, które są odpowiednie dla Twojej lokalizacji, np. jeśli chcielibyśmy wyświetlać reklamy tylko dla osób znajdujących się w Polsce, lub w celu pokazania Ci najbliższych restauracji;

d) Dane o reklamach: Są to dane dotyczące reklam online, które wyświetlaliśmy lub próbowaliśmy wyświetlić Tobie, np. ile razy konkretna reklama została Ci wyświetlona, na jakiej stronie pojawiła się reklama, identyfikator reklamy (unikalny identyfikator użytkownika przypisany do urządzenia mobilnego (smartfon, tablet) lub środowiska operacyjnego, przeglądarki, aplikacji, służący do personalizacji ofert przez serwisy reklamowe) itp.

e) Dane użytkownika: poniższe dane dotyczą sytuacji, w których użytkownik kontaktuje się z nami w przypadku zapytań, skarg lub sugestii za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie. Przetwarzamy imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika i ewentualnie inne dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie przekaże nam w treści wiadomości.

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczna w zakresie udostępniania Użytkownikom treści Serwisu - w takim przypadku podstawa prawna przetwarzania dotyczy niezbędności przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) W celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkownika w celu poprawy funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO), w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na przechowywanie i dostęp do informacji gromadzonych na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. zgoda na pliki cookie, wyrażona w treści art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

c) W celu obsługi zapytań, skarg lub sugestii - w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych jest konieczność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub nasz i Twój uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Tobie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d) W razie konieczności, w celu potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawa prawna przetwarzania wiąże się z uzasadnionym interesem Administratora i Twoim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na ochronie jego i Twoich praw;

e) W celach marketingowych Administratora i innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentacją reklamy behawioralnej - zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

f) Aktywność użytkowników w Serwisie, w tym ich dane osobowe, rejestrowane są w logach systemowych (specjalne oprogramowanie komputerowe służące do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego, za pomocą którego świadczone są przez nas usługi). Informacje gromadzone w dziennikach są przetwarzane przede wszystkim w celu świadczenia usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych i administracyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych - w tym przypadku podstawa prawna przetwarzania wiąże się z naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

B. Marketing

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji spodziewanych przez Ciebie działań marketingowych, które mogą polegać na:

a) wyświetlanie treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika (reklama kontekstowa);

b) wyświetlanie treści marketingowych dostosowanych do Twoich preferencji (reklama behawioralna);

c) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (takich jak wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną), w tym kierowanie powiadomień e-mail o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe (usługa newsletter), a także dostarczanie powiadomień typu push.

Wszelkie działania będziemy podejmować na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w związku z koniecznością wywiązania się z łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Reklama behwioralna

Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o oferowanych przez nas produktach, nowościach i promocjach, które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb, będziemy tworzyć, za Twoją wyraźną zgodą, Twój profil klienta

(profilowanie). W celu jego stworzenia my lub nasi zaufani partnerzy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez Ciebie samodzielnie i bezpośrednio lub wynikające z Twojej aktywności w Serwisie.

Lista naszych zaufanych partnerów znajduje się w punkcie VI poniżej.

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez nas Twoich preferencji i zachowań niezbędnych do przygotowania i przedstawienia Ci informacji o naszych produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dostosowane do Twoich potrzeb (profilowanie), a także marketing bezpośredni naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komunikacja marketingowa

Będziemy kierować do Ciebie komunikaty marketingowe o produktach, nowościach i promocjach oferowanych za pośrednictwem naszych kanałów komunikacji (np. e-mail, SMS, WebPush, mobile push). Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes polegający na przedstawianiu Ci informacji o naszych produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, a także marketing bezpośredni naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z Twoją zgodą na przesyłanie Ci informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Media społecznościowe

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) lub pozostawiających informacje o naszej działalności w innych serwisach, np. w serwisie z opiniami Google. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, jak również w celu:

a) informowania Użytkowników o naszej działalności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki;

b) badanie satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług. Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych danych wiąże się z naszym uzasadnionym interesem polegającym na uzyskaniu odpowiednich informacji w celu poprawy jakości naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) obsługi zapytań, skarg lub sugestii związanych z korzystaniem przez użytkowników z mediów społecznościowych.

d) w razie konieczności, w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia naszych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku korzystania z naszych profili w mediach społecznościowych, dane mogą być przekazywane poza EOG. W takim przypadku dane będą należycie chronione w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO rozdział V. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w naszych informacjach o ochronie prywatności dostępnych na odpowiednich profilach w mediach społecznościowych.

IV. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAS

My i nasi Zaufani Partnerzy korzystamy z różnych rozwiązań i narzędzi stosowanych do celów analitycznych i marketingowych. Nasi partnerzy mogą używać plików cookie i podobnych technologii do zbierania lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w Internecie oraz wykorzystywać je do świadczenia usług pomiaru i kierowania reklam.

Zaufani Partnerzy to firmy z branży e-commerce i reklamowej oraz działające na ich zlecenie domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy lub które są rekomendowane przez międzynarodowe organizacje branżowe, takie jak organizacja IAB (Interactive Advertising Bureau). Lista Zaufanych Partnerów:

  • Braze: https://www.braze.com/company/legal/privacy

  • Amplitude: https://amplitude.com/privacy

  • mParticle: https://www.mparticle.com/privacypolicy/

  • Voucherify: https://www.voucherify.io/legal/privacy-policy-v1-5

W przypadku każdej z naszych marek zastosowanie mają następujące rozwiązania w zakresie mediów społecznościowych - Wtyczki mediów społecznościowych Serwisu korzystają z wtyczek mediów społecznościowych (Facebook, Google+,LinkedIn, Twitter). Wtyczki umożliwiają użytkownikowi udostępnianie treści publikowanych na stronie Serwisu w wybranej sieci społecznościowej. Zastosowanie wtyczek w Witrynie pozwala danej sieci społecznościowej na otrzymywanie informacji o aktywności użytkownika w Serwisie, które mogą być przypisane do profilu użytkownika utworzonego w danej sieci społecznościowej. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu gromadzenia danych przez sieci społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod następującymi linkami:

a. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation b. Youtube / Google: https://policies.google.com/privacy c. LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy d. Twitter: https://twitter.com/en/privacy e. Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/ f. TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL

V. CELE I PODSTAWY PRAWNE INNYCH PRZYPADKÓW PRZETWARZANIA DANYCH

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA I TRADYCYJNA

W przypadku chęci skontaktowania się z nami za pośrednictwem korespondencji elektronicznej (przykład: e-mail, komunikator internetowy) lub korespondencji tradycyjnej, która nie jest związana z usługami świadczonymi w imieniu nadawcy lub w związku z inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawa prawna przetwarzania wiąże się z uzasadnionym interesem Administratora i Twoim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji skierowanej do niego w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Będziemy przetwarzać wyłącznie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (i innych informacji) i jest udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym.

KONTAKT TELEFONICZNY

W przypadku kontaktu telefonicznego z Administratorem, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może poprosić Cię o podanie danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy związanej z rozmową telefoniczną. W takim przypadku podstawa prawna odnosi się do uzasadnionego interesu Administratora i Twoim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy związanej z jego działalnością gospodarczą.

MONITORING WIZUALNY

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny na terenie swojej siedziby oraz w restauracjach. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe zarejestrowane w związku z monitoringiem wizyjnym przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach i na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i gości, a także mienia Administratora i ochrony jego praw.

GROMADZENIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB REALIZACJĄ INNYCH UMÓW

W przypadku gromadzenia danych do celów związanych z zawarciem lub wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące tego przetwarzania danych w momencie zawierania umowy. Podstawa prawna przetwarzania danych wiąże się z zawarciem lub wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

Administrator gromadzi dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością również w innych przypadkach - np. podczas spotkań biznesowych, wydarzeń branżowych lub poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. W tym przypadku podstawa prawna przetwarzania danych wiąże się z uzasadnionym interesem Administratora i osób bezpośrednio udostępniających swoje dane osobowe Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być również tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z tworzeniem kopii zapasowych, testowaniem zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

VI. HARMONOGRAM RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres świadczenia usługi, do czasu wycofania udzielonej zgody lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach, w których podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie tylko w przypadku i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Na koniec okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub skutecznie anonimizowane.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu przechowywania danych można uzyskać w punkcie kontaktowym określonym w punkcie XI poniżej.

VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Tobie prawo do: dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w punkcie XIII poniżej. Należy pamiętać, że:

a) Uzyskanie dostępu do danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, jednakże możemy pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania;

b) Możemy być zmuszeni do zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić tożsamość i zapewnić prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub do skorzystania z innych przysługujących Tobie praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Użytkownikiem, aby poprosić go o dodatkowe informacje związane z jego żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi;

c) Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. W sporadycznych przypadkach, gdy wniosek jest szczególnie złożony lub złożono kilka wniosków, może to potrwać dłużej niż miesiąc. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym i będziemy Cię informować na bieżąco;

d) W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia zakresu spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, np. w przypadku żądania usunięcia danych, które muszą być zachowane ze względów prawnych lub regulacyjnych, lub gdy spełnienie żądania może narazić na ujawnienie dane osobowe innej osoby, której dane dotyczą.

W każdej chwili masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Twoich wątpliwości zanim zwrócisz się do właściwego organu nadzoru, dlatego zachęcamy Cię do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności.

Jeśli chcesz wycofać zgodę lub zmienić formę komunikacji marketingowej, możesz to zrobić w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak, że prawo do cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W zależności od wybranej przez Ciebie opcji, możemy kontaktować się z Tobą drogą elektroniczną, np. poprzez e-mail, lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, np. krótkich wiadomości tekstowych ("SMS") lub wiadomości multimedialnych ("MMS"). Najprostszym sposobem na wycofanie zgody lub wprowadzenie zmian jest napisanie do nas na następujący adres e-mail

contact-burgerking@rc-cee.com

IOD – iod@m3mcom.pl

VIII. CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie nam swoich danych osobowych jest wymagane w celu korzystania z funkcjonalności danego Serwisu, np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego w Serwisie. W przypadku niepodania tych danych, nie będziemy mogli w pełni umożliwić Ci korzystania z danej funkcjonalności, np. nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego zapytania, skargi lub sugestii z formularza kontaktowego.

IX. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być powierzone podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT podmioty zapewniające wsparcie administracyjne, agencje marketingowe i domy mediowe, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe i administracyjne, podmioty przeprowadzające w naszym imieniu badania satysfakcji klientów, podmioty wspierające nas w obsłudze klientów (np. call center). Możemy również udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a także podmiotom z nami powiązanym, w tym spółkom z naszej grupy kapitałowej. Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uczestniczącym w procesie odpowiedzi na Twoje pytania, wątpliwości lub reklamacje wynikające z realizacji przez nas lub naszych partnerów biznesowych usług. W takim przypadku podmioty te staną się odrębnymi administratorem, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, Twoich danych osobowych. W pewnych sytuacjach dane mogą być również udostępniane w związku z potencjalnymi transakcjami biznesowymi, np. w przypadku restrukturyzacji naszej działalności lub w przypadku zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek działalności lub aktywów możemy udostępnić dane osobowe potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy.

W przypadku udostępniania danych osobowych stronom trzecim udostępniane dane będą ograniczone do zakresu wymaganego przez stronę trzecią w celu zapewnienia wymaganego przetwarzania. W takich przypadkach Twoje dane osobowe są chronione na podstawie Umów o Przetwarzaniu Danych, zobowiązujących zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami, przestrzegania RODO oraz stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych zgodnie z naszymi wewnętrznymi politykami. Wszystkie transfery poza EOG do krajów, które Komisja Europejska uznała za niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, są zabezpieczone umową opartą na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Więcej szczegółów na temat udostępniania danych można uzyskać w punkcie kontaktowym określonym w punkcie XI poniżej.

X. STOSOWANIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Nie będziemy podejmować żadnych decyzji dotyczących użytkownika, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych i które powodowałyby dla niego konsekwencje prawne lub w inny sposób znacząco wpływałyby na niego w podobny sposób.

XI. DANE KONTAKTOWE

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, a także w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez:

a) wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: Iod@m3mcom.pl

b) wysyłając list (najlepiej z dopiskiem do wiadomości: "Inspektor Ochrony Danych") na adres REX Concepts BK Poland sp. z o.o. ul. Racławicka 2-4 53-146 Wrocław

XII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 26.06.2023r.

Kliknij tutaj aby pobrać Politykę Prywatności